Op. Dr. Berin SELÇUK

Contact Info

Working Hours

General Informations

Ad-Soyad: Berin SELÇUK
Doğum Tarihi: 1988
Doğum Yeri: Yozgat
E-Posta: berinselcuk@optimedhastanesi.com

Education Informations
Graduated From Faculty of Medicine / Graduated Year:
 • • 2002 – 2006 – Nazilli Anadolu Öğretmen Lisesi
 • • 2007 – 2013 – İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
 • • 2013 – 2019 – İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji AD
 • • Akademik Ünvanı: Üroloji
 • • Yabancı Dil: İngilizce
Vocational Education and Experience
Missions After Graduation:
  • 2013 – 2019 – İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji AD
  • 2019 – Iğdır Devlet Hastanesi
  • 2022 – Özel Optimed Hastanesi

  Üyesi Olduğu Dernek & Kulüpler

  • Avrupa Üroloji Derneği
  • Ürolojik Cerrahi Derneği
  • Kontinans Derneği
  • International Continence Society

  Uzmanlık Tezi

  İşeme Güçlüğü ile Başvuran Erkeklerde Ürodinami Sonucunu Öngören Faktörler

   

  YURTDIŞI YAYINLAR

  1. Kırlı EA, Erdal FS, Özman O, Özalp U, Selçuk B, Onal B. The Efficacy of Guy’s Stone Score for Predicting the Stone-Free and Complication Rates in Children Treated by Percutaneous Nephrolithotomy. J Endourol. 2019 Dec 27. vdoi: 10.1089/end.2019.0127.
  2. Bozkurt O, Sen V, Irer B, Sagnak L, Onal B, Tanidir Y, Karabay E, Kaya C, Ceyhan E, Baser A, Duran MB, Suer E, Celen I, Selvi I, Ucer O, Karakoc S, Sarikaya E, Ozden E, Deger D, Egriboyun S, Ongun S, Gurboga O, Asutay MK, Kazaz IO, Yilmaz IO, Kisa E, Demirkiran ED, Horsanali O, Akarken I, Kizer O, Eren H, Ucar M, Cebeci OO, Kizilay F, Comez K, Mercimek MN, Ozkent MS, Izol V, Gudeloglu A, Ozturk B, Akbaba KT, Polat S, Gucuk A, Ziyan A, Selcuk B, Akdeniz F, Turgut H, Sabuncu K, Kaygisiz O, Ersahin V, Kahraman HI, Guzelsoy M, Demir O; Study Group of the Society of Urological Surgery. Nation-wide analysis of the impact of Covid-19 pandemic on daily urology practice in Turkey.

  Int J Clin Pract. 2021 Apr;75(4):e13735.  doi: 10.1111/ijcp.13735.

  1. Onal B, Kırlı EA, Selçuk B, Buğdaycı D, Can G, Çetinel B. Risk factors predicting upper urinary tract deterioration in children with spinal cord injury. Neurourol Urodyn. 2021 Jan;40(1):435-442.doi: 10.1002/nau.24580.
  2. Kırlı EA, Türegün FA, Selçuk B, Gültekin MH, Tansu N, Erözenci A, Önal B. Does Previous Open Stone Surgery Affect the Outcome of Shock Wave Lithotripsy Treatment in Children? Urol Int. 2021;105(1-2):52-58. doi: 10.1159/000509563
  3. Cetinel B, Onal B, Selcuk B, Can G, Aferin U, Yıldırım O Urodynamic Curve Patterns may Predict Female Bladder Outlet Obstruction and Detrusor Underactivity 2022; https://doi.org/10.1016/j.urology.2022.03.027

   

  YURTDIŞI BİLDİRİLER

  1. Onal B, Demirdag C, Citgez S, Selcuk B, Ercili B, Simsekoglu MF, Talat Z. Robot-Assisted Radical Prostatectomy in a Patient with A History of Pelvic Surgery and Preexisting Three-Piece Inflatable Penile Prosthesis: A Case Report. Symposium on Robotics and New Technologies in Prostate Cancer, 12 – 13 April 2018, İstanbul.
  2. Demirdag C. Simsekoglu MF. Citgez S and Selcuk B. Generation Litotriptors for Shock Wave Lithotripsy Treatment in Patients With Urolithiasis. 36th World Congress of Endourology, 20 – 23 September 2018, Paris.
  3. Demirdag C. Simsekoglu MF. Citgez S. Selcuk B. Does Success Rate Decrease in the Presence of Renal Anomalies in The Treatment of Shockwave Lithotripsy with Second or Third Generation Lithotripter. 36th World Congress of Endourology, 20- 23 September 2018,

  YURTİÇİ YAYINLAR

  1. Ozman O, Citgez S, Simsekoglu F, Selcuk B, Özkara What is the Predictive Factor of Recovery of Spermatogenesis after Varicocelectomy in Nonobstructive Azoospermia. Journal of Urological Surgery 2019; 6:130-135. doi: 10.4274/jus.galenos.2018.2333.
  2. Demirdag C, Ozman O, Citgez S, Selçuk B, Onal B, Talat Z. Are the Complication Rates for the Open Approach in the Surgical Treatment of Bladder Stones Higher Than Rates for Endoscopic Approaches? A Comparative Multivariate Analysis Study. Journal of Urological Surgery, 2018;5(4):165-169 doi: 10.4274/jus.2046
  3. Citgez S, Demirdag C, Özkaya M, Selçuk B, Erözenci A. Fournier’s Gangrene: Analysis of Risk Factors Affecting Mortality in a Tertiary Urology Referral Center. Journal of Urological Surgery, 2019;6(3):196-200. doi: 10.4274/jus.galenos.2019.2642
  4. Özman O, Yener S, Selçuk B, Önal B. Polyorchidism: A Case Report and Review of the Literature. Journal of Urological Surgery, 2018;5(4):211-213 doi: 10.4274/jus.1685

  YURTİÇİ BİLDİRİLER

  1. Özman O, Selçuk B, Özkara H, Şimşekoğlu MF, Erözenci A. Noa+Varikoseli Olan Hastalarda Varikosektominin Spermatogeneze Etkisi ve Rol Oynayan Parametreler Nelerdir? 3. Ürolojik Cerrahi Kongresi. 2- 6 Kasım 2016,
  2. Selcuk B, Aferin U, Gurbuz A, Simsekoglu MF, Demirdag C, Onal B. İşeme Güçlüğü ile Başvuran Erkeklerde Ürodinami Sonucunu Öngören Faktörler. 5. Ürolojik Cerrahi Kongresi. 7-15 Kasım 2020, e-Kongre.
  3. Demirdag C, Cıtgez S, Selcuk B, Aferin U, Tnasu N, Talat Z. Kliniğimizde SWL Tedavisi Uygulanan Hastalarda 2. Ve 3. Jenerasyon Litotriptörlerin Başarı Oranların9n Karşılaştırılması. 4. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi. 31 Ekin-4 Kasım 2018, Antalya
  1. Simsekoglu MF, Selcuk B. Izole Erektil Disfonksiyon Nedeniyle Polikliniğimize Başvuran Hastalarda Covid-19 Öyküsünün Erektil Disfonksiyon Risk Faktörlerinin Dağilimi Üzerine Etkisi. 1. Androloji Kongresi. 21-23 Mayıs 2021, e-kongre.
  2. Selcuk B, Nımetıgıl H, Simsekoglu MF, Testis Ağrısı ile Prezente Olan Covid-19 Hastalığında Spermiogram Parametrelerindeki Değişiklik, Olgu Sunumu. Androloji Kongresi. 21-23 Mayıs 2021, e-kongre.

   

  YURTİÇİ POSTERLER

  1. Onal B, Çitgez S, Sezer A, Selçuk B, Şimşekoğlu MF, Demirdağ Ç, Talat UPJ Darlığı ve Böbrek Taşı Olan Hastada Robot Yardımlı Piyeloplasti ve Eş Zamanli Fleksibl Renoskopi: Olgu Sunumu. 5. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi. 1 – 4 Mart 2018, Antalya.
  2. Selcuk B, Aferin U, Dereköylü E, Önal B. Retroperitoneal Amiloidoz, Olgu Sunumu. 4. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi. 31 Ekin-4 Kasım 2018, Antalya
  3. Selcuk B, Aferin U, Ozman Ö, Demirdağ C, Talat Z, Erözenci NA. Bilateral Prostatik Üretraya Ektopik Açılımlı Üreter ve Alt Üriner Sistem Semptomları: Olgu Sunumu. 3. Ulusal Ürolokik Cerrahi Kongresi, 2016 Antalya
  4. Selcuk B, Aferin U, Demirdag C, Erozenci NA Testiküler Epidermoid Kist: Olgu Sunumu. 2. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi, 2014 Antalya
  5. Aferin U, Selcuk B, Ozden SB, Ozkara H. Peniste Kaposi Sarkomu: Nadir Bir Olgu. 4. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi. 31 Ekin-4 Kasım 2018, Antalya
  6. Simsekoglu MF, Selcuk B, Derekoylu E, Demirdag C, Onal B. Suisid Girişimine Bağlı Subtotal Penis Amputasyonu: Olgu Sunumu. 5. Ürolojik Cerrahi Kongresi. 7-15 Kasım 2020, e-Kongre.

   

  KİTAP BÖLÜMÜ YAZARLIĞI

  1. Selcuk B, Cetinel MB Yaşlılıkta Pelvik Organ Prolapsusu, Dövertaş A, editör. Geriatrik Üroloji. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2020.
  2. Selcuk B, Kırlı EA, Onal B. Denysel Prostat Hiperplazi Modelleri. Bora ES, editör. Klinik Bilimlerde Deneysel Hayvanı Modelleri. 1.Baskı. Ankara: Akademisyen Kitapevi
  3. Onal B, Gultekin MH, Simsekoglu MF, Selcuk B, Gurbuz A. Biomarkers in Urologic Biomarkers in Medicine. 2020 (Kabul edildi. Yayın aşamasında)

  KONGRE KATILIMLARI

  1. İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi Kongresi, 22-25 Ekim 2015, Antalya
  2. Ürolojik Cerrahi Kongresi, 2-6 Kasım 2016, Antalya
  3. İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi Kongresi, 5-8 Ekim 2017, Antalya

  28th World Videourology and Advance in Clinical Urology at the 6th Emirates Internationl                   Urological Conference, 8-11 Kasım 2017, Abu Dhabi

  1. Türk Çocuk Üroloji Kongresi, 30 Kasım- 2 Aralık 2017
  2. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi, 1-4 Mart 2018, Antalya.
  3. Ürolojik Cerrahi Kongresi, 31 Ekim- 4 Kasım 2018, Antalya
  4. İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi Kongresi, 2-6 Ekim 2019, Antalya
  5. Ürolojik Cerrahi Kongresi, 7-15 Kasın 2020, e-kongre
  6. Androloji Kongresi. 21-23 Mayıs 2021, e-kongre.

   

  KURS KATILIMLARI

  Sertifikalı Ürodinami Kursu, İnkontinans Derneği, 4- 5 Eylül 2017, Antalya

  ‘Geleceğin Ürologları Yetişiyor 3’, Ürolojik Cerrahi Derneği, 25-28 Mayıs 2017,  İstanbul

  Retrograd İntrarenal Cerrahi Kursu, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 19 Ocak 2018, İstanbul

  MR Füzyon Biyopsi Kursu, Ürolojik Cerrahi Derneği, 1 Mart 2018, Antalya

  ‘Geleceğin Ürologları Yetişiyor 3’, Ürolojik Cerrahi Derneği, 10 – 13 Mayıs 2018, İstanbul

  ‘16th European Residents Education Programme’, Avrupa Üroloji Derneği, 2 – 6 Eylül 2018, Prag

   

  SERTİFİKALAR

  Ürodinami Sertifikası, İnkontinans Derneği, 2017

  Retrograd İntrarenal Cerrahi Sertifikası, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 2017

  MR Füzyon Biyopsi Sertifikası, Acıbadem Üniversitesi, 2018

  Da VİNCİ Robotik Cerrahi First Asistant Sertifikası, 2018, İstanbul

  ‘European Board of Urology’ Teorik Sınav Sertifikası, Avrupa Üroloji Derneği, 2019

  İşlevsel Üroloji ve Kdın Ürolojisi Robotik Cerrahi Kursu Sertifikası, 2019, İstanbul

  Temel ve İleri Biyoistatistik Kursu Sertifikası, Ürolojik Cerrahi Derneği, 2020

  Power Analizi Kursu Sertifikası, Ürolojik Cerrahi Derneği, 2021

  Fellowship of European Board of Urology (FEBU), Avrupa Üroloji Derneği, 2021

   

  MESLEKİ BAŞARILAR

  -14. Üroonkoloji Kongresi ‘Robot Yardımlı İntrakorporyal İleal Neobladder İçin Yeni Bir Teknik: Anatolian Pouch’ sunumu ile en iyi video bildiri ödülü, 2020

  -Ürolojik Cerrahi Derneği Türkiye geneli asistanlar arasında yapmış olduğu yazılı sınavda Türkiye 2.liği

  -2021 Yandal Uzmanlık Sınavı Türkiye Birinciliğ

   

0541 726 05 55